Waar kunt u mij voor bellen

Remarkable Learning leidt en begeleidt verandertrajecten, ondersteunt als het even niet zo goed gaat, analyseert uw organisatie, of traint en coacht uw medewerkers.

Wat werkt

Iedere verandering, nieuw project of noodzakelijke verbetering, valt of staat met een professionele cultuur.

Lees meer

 

Analyse, advies en begeleiding

Als je iets wilt verbeteren, moet je eerst goed weten waar je staat. Een krachtige, brede en diepgaande analyse is dan een goed startpunt. Remarkable Learning heeft daar veel ervaring mee.

Lees meer

 

Projectleiding

Een fusie begeleiden? Een complex verandertraject of een samenwerking met partners vormgeven? Ik heb veel ervaring als projectleider, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Lees meer

 

Interim management en leiderschap

Ik kan u helpen als interim manager, bestuurder, projectleider of schoolleider. Of schaduw-manager om uw leidinggevende ‘on the job’ te coachen en bij te staan in lastige tijden, of extra handen te bieden in uw organisatie.

Op al deze terreinen heb ik veel ervaring, als interim én als functionaris is vaste dienst, met name in de wereld van consultancy, onderwijs en sport.

 

Coaching

Mensen in een professionele organisatie worden vaak getraind. Soms is dat goed, soms helpt het. Maar mijn ervaring is dat het effect van trainingen op de lange termijn niet groot is. Coaching op de werkvloer werkt vaak beter.

Ik coach leerkrachten, trainers, schoolleiders, managers en bestuurders en laat ze tijdens het werk reflecteren, het even anders doen en het effect daarvan ervaren, zien hoe een ander het doet of gebruik video interactie; allemaal werkwijzen die betekenisvol zijn voor de gecoachte en uitdagen tot gedragsverandering.

 

Enkele voorbeelden

Kwetsbare scholen
Ik heb veel ervaring met scholen die kwetsbaar of (zeer) zwak zijn. Samen met Naomi Mertens stond ik aan de basis van het succesvolle Tenkai-programma, een concept om scholen vanuit de eigen kracht duurzaam te versterken. Ik heb tientallen scholen geanalyseerd, onder andere voor het analyseteam van de PO-Raad. Willem de Boer heeft vele scholen vanuit de Vliegende Brigade ondersteund.

Versterken van sociaal gedrag door middel van sport
Prosociality Sports Club is een internationaal project, gefinancierd door de EU, waarbij sport en beweging in achterstandsgebieden werd ingezet om de sociale cohesie bij jongeren te versterken. Partners kwamen uit onder andere Griekenland, Italië, Spanje en Bulgarije. In Nederland is er met name gewerkt in Rotterdam.

Integrale kindcentra
Van 2011 tot 2014 heb ik met een team onderzoek gedaan naar het duurzaam ontwikkelen van Integrale Kindcentra (IKC’s). Samen met Spier ten Doesschate schreef ik het boek ‘Een IKC dat staat als een huis. Duurzaam ontwikkelen van een integraal kindcentrum’. In verschillende steden heb ik een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van IKC’s; onder andere in Amsterdam, Almere, Rottevalle en Raalte.

Fusies van scholen
Verschillende van mijn netwerkpartners hebben zich intensief bezig gehouden met scholenfusies, onder andere het ontwikkelen van vier samenwerkingsscholen in vier dorpen in Friesland. Ik ben hier drie jaar projectleider vanuit de gemeente geweest.

Visietrajecten
Ik heb verschillende scholen en sportverenigingen ondersteund bij het opbouwen van een stabiele en consistente organisatie. Daarbij zijn we gestart met een gedegen analyse van de interne en externe context, het vaststellen van de gezamenlijke waarden en gemeenschappelijke ambitie en hebben dit alles vertaald naar de dagelijkse praktijk. Van strategisch beleidsplan tot waarde gedreven opdracht.