Een IKC dat staat als een huis

De meest vergaande vorm van samenwerking tussen scholen, kinderopvang en eventuele andere instellingen is een integraal kindcentrum of IKC. Een IKC voldoet aan een aantal criteria die haar onderscheiden van andere samenwerkingsvormen. Zo is een IKC de hele dag open, biedt het centrum onderwijs, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling, en zorgt het voor een doorgaande pedagogische leerlijn door integratie van onderwijs en opvang.

In Een IKC dat staat als een huis vergelijken de auteurs een IKC met het bouwen van een huis. Je legt een goede fundering (de missie en visie), plaatst stevige wanden (principes over leren en ontwikkelen en standaarden), maakt een waterdicht dak (borging) en ontwerpt kamers voor alle functies van het IKC. Relevante maatschappelijke ontwikkelingen en belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van een IKC vertalen de auteurs steeds naar de praktijk. Want hoe maak je een contextanalyse en aan welke eisen moet je voldoen vanuit de wereld van de opvang en die van het onderwijs? Het bouwproces wordt stap voor stap doorlopen, van het fundament tot het dak: wat is er nodig om een stevig IKC neer te zetten? Wat moet je
allemaal besluiten en vastleggen en hoe doe je dat? De antwoorden staan in dit boek.

Voor deze derde, herziene druk is recente literatuur bestudeerd en verwerkten de auteurs hun praktijkervaring met het begeleiden van fusies tussen scholen en samenwerking met gemeenten en kinderopvangorganisaties. De auteurs besteden speciale aandacht aan IKC’s in achterstandswijken. En net als in de voorgaande edities delen drie IKC’s hun ervaringen: Warande, Laterna Magica en De Bolster.

Kortom: een boek voor iedereen die geïnteresseerd is in het tot stand brengen van een IKC met de handvatten om dat ook daadwerkelijk te realiseren.

Over de auteurs
Drs. Spier ten Doesschate en Mark van der Pol zijn beiden zelfstandig onderwijsadviseur. Voorheen waren zij verbonden aan APS, een nationaal en internationaal opererend adviesbureau. Mark van der Pol is jarenlang bestuurder binnen het basisonderwijs geweest en is Raad van Toezicht-lid. Spier ten Doesschate is ook toezichthouder, zowel binnen het basisonderwijs als de kinderopvang. Beiden houden zich onder meer bezig met het begeleiden en adviseren van integrale kindcentra.