Waar kunt u mij voor bellen

Remarkable Learning leidt en begeleidt verandertrajecten, ondersteunt als het even niet zo goed gaat, analyseert uw organisatie, of traint en coacht uw medewerkers.

Wat werkt

Iedere verandering, nieuw project of noodzakelijke verbetering, valt of staat met een professionele cultuur.

Een werkcultuur waarin de medewerkers samen werken in een veilige omgeving, waar iedereen bijdraagt, leert, zich verantwoordelijk voelt voor en aanspreekbaar is op het proces en het eindresultaat en waar ‘erkende ongelijkheid’ geldt. Kwaliteiten worden benut, waar fouten maken mag, waar men elkaar scherp houdt en aanspreekt en waar feedback geven en ontvangen middelen zijn om de hele groep op een hoger een plan te krijgen.

 

Analyse, advies en begeleiding

Als je iets wilt verbeteren, moet je eerst goed weten waar je staat. Een krachtige, brede en diepgaande analyse is dan een goed startpunt. Remarkable Learning heeft daar veel ervaring mee.

De analyses zijn onomwonden, soms hard, maar open en oprecht. Iedere analyse wordt afgesloten met een forse set aanbevelingen waarmee u verder kunt. Uiteraard help ik u waar nodig ook verder. Tenslotte ken ik uw organisatie en de wereld waarin u opereert nu goed.

​Ik heb specifieke kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitszorg, wanneer het even niet goed en van integrale kindcentra. Die heb ik opgedaan in jarenlange onderzoeks- en ontwikkelopdrachten vanuit het ministerie van OCW en de Europese Unie. Daarnaast heb ik vele gemeenten, schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang ondersteund en begeleid.

​Mijn partners en ik hebben veel ervaring met scholen waar het even niet zo lekker gaat: een (zeer) zwakke beoordeling van de inspectie, gedoe met ouders en de media, geen goede samenwerking binnen het team, tussen team en leiding of tussen school en bestuur. Ik werk veel voor en met de PO-Raad en verschillende besturenorganisaties.

Projectleiding

Een complex verandertraject of een samenwerking met partners vormgeven? Een fusie begeleiding? Ik heb veel ervaring als projectleider, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Mijn focus ligt altijd op de inhoud: de kwaliteit van de organisatie staat voorop. Dit start met een goede, gedeelde en gezamenlijk opgestelde opdracht of missie. Daarnaast is ook de technische kant van belang: de financiën, de huisvesting, het personeel en de sturing. In het netwerk van Remarkable Learning zitten financieel experts, juristen, HRM professionals en bestuurskundigen.

​Ik maak gebruik van en ben gecertificeerd voor erkende instrumenten als Prince2 en Logical Framework Approach.

Interim management en leiderschap

Ik kan u helpen als interim manager, bestuurder, leidinggevende of projectleider. Of schaduw-manager om uw leidinggevende ‘on the job’ te coachen en bij te staan in lastige tijden, of extra handen te bieden in uw organisatie.

Op al deze terreinen heb ik veel ervaring, als interim én als functionaris is vaste dienst, met name in de wereld van consultancy, onderwijs en sport

Coaching

Mensen in een professionele organisatie worden vaak getraind. Soms is dat goed, soms helpt het. Maar mijn ervaring is dat het effect van trainingen op de lange termijn niet groot is. Coaching op de werkvloer werkt vaak beter.

Ik coach alle soorten professionals, van uitvoerden tot bestuurders en toezichthouders. Stel de vragen die gesteld moeten worden, zeg de dingen die gezegd moeten worden, laat reflecteren en nadenken. Daarnaast doe ik ook wat een goede coach misschien niet doet: ik help, doe het samen of neem het even over.